Registrace nového uchazeče

Vítejte v nástroji pro evidenci uchazečů o volná pracovní místa v Domě Seniorů Kdyně. Prostřednictvím tohoto rozhraní se můžete registrovat do databáze zájemců o zaměstnání a spravovat své osobní údaje související s procesem přijetí. Zcela prvním krokem je samotná registrace, která bude potvrzena na Vaši e-mailovou adresu a kde budou případné další instrukce.

V zájmu ochrany vašich osobních údajů probíhá komunikace s tímto nástrojem vždy prostřednictvím unikátního klíče, jehož platnost je omezena a po uplynutí stanovené lhůty již nebude možné jej použít. Vždy po každé vaší akci dojde k vygenerování klíče nového (s novou platností) a podrobnosti Vám budou zaslány v potvrzující zprávě na váš e-mail. Starý klíč bude automaticky zrušen a pokud budete chtít přistoupit k nástroji znovu, bude nutné použít odkaz (klíč) nový.

V případě dotazů ohledně způsobu vyplňování formulářů můžete kontaktovat pracovníky Domova na telefonním čísle 379 791 520 (k dispozici jsme každý pracovní den 7:00 – 15:30) .

Základní informace o uchazeči

Zadejte prosím do databáze níže uvedené osobní údaje, které jsou nezbytné pro vytvoření žádosti o pracovní pozici. Kromě telefonního čísla jsou všechny údaje povinné, dbejte prosím především na správnost své e-mailové adresy a ujistěte se, že nemáte například plnou schránku, aby bylo možno vám doručit potvrzení.

Jméno: Zadejte své křestní jméno, tento údaj je povinný.
Příjmení: Zadejte své příjmení, tento údaj je povinný.
Telefon: Zadejte své telefonní číslo, na kterém vás můžeme kontaktovat.
E-mail: Zadejte svůj e-mail, prostřednictvím kterého budete přijímat potvrzení. Tento údaj je povinný.
Odezva

Napište nám, odkud jste se o nás dozvěděli. Tento údaj je povinný.

Pokud klepnete na tlačítko Zaregistrovat se, bude provedena vaše registrace, odeslána potvrzující zpráva na váš e-mail a pro další práci s nástrojem použijte v e-mailu uvedený odkaz. Pokud klepnete na tlačítko Zaregistrovat se a pokračovat, bude provedeno to samé, ale na konci budete automaticky přesměrováni na další krok registrace a nebude tak nutné otevírat odkaz zaslaný na e-mail.

 

Dům Seniorů Kdyně, Příspěvková organizace, Pod Korábem 669, 345 06 Kdyně, telefon: 379 791 550
DSZP View 1.0.5 © 2014-2015 Lucas Lommer